Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

nieogarnietaraczej
09:56
2931 50cd 500
Reposted bySkydelanbjureczkoostatnia

July 05 2015

nieogarnietaraczej
13:07
4858 94bb
Reposted byscorpixAdalbert67silkdreamsnieobecnoscserempozlittlewhiteliesleniwieeccoookiemonsteeertinkerbelljarforgoodandforbad
nieogarnietaraczej
13:06
I teraz tak naprawdę zdaję sobie sprawę z tego co zrobiłam. Zaczynam żałować tamtych chwil. Czasu cofnąć się nie da, ale da się zapomnieć..
nieogarnietaraczej
08:04
3726 d363
*.*

June 30 2015

nieogarnietaraczej
12:34
1153 2dcf

June 19 2015

nieogarnietaraczej
18:45
Nasze smutki są radością naszych wrogów
Reposted byscorpixoutofmyheadtobecontinuedtouchtheskycappaqueMisqanieobecnoscserempozcoookiemonsteeerpersona-non-gratamessinheadxannabelleszyszka016modalnasugarvenomovenor

June 16 2015

nieogarnietaraczej
19:13
Nie żałuj osoby, którą poznałeś przez, którą choć przez chwilę byłeś szczęśliwy.

June 07 2015

nieogarnietaraczej
16:50
3144 96a5

June 03 2015

nieogarnietaraczej
21:16
Znowu moje życie zatoczyło koło, zobaczyłam co to znaczy nie mieć obok nikogo.
Reposted byniemownigdy28mm

June 02 2015

nieogarnietaraczej
13:56
3177 72fe 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viavnlpxs vnlpxs

June 01 2015

nieogarnietaraczej
19:16
0254 45a5 500
Reposted byvnlpxsidontfuckingcareEmiyaniemownigdy
nieogarnietaraczej
10:13
1778 da8d
Reposted byDjana Djana

May 30 2015

nieogarnietaraczej
21:24
9844 1a6d
Reposted bypeanutbuttergirlBalladynaunique-wm
nieogarnietaraczej
16:17
2120 4570 500
Reposted byDjananiemownigdydawnodawnotemuoutofmyhead
nieogarnietaraczej
12:21
5500 1278
Reposted byDjananiemownigdy
nieogarnietaraczej
12:19
5422 6b0a
Reposted bywwojtlblueberry77amfibijneApchxforeveryoungxZoonk11scorpixtobecontinuedtoxic-berryMisqanieobecnoscelentarie
nieogarnietaraczej
12:19
5361 8f92
Reposted byblueberry77niemownigdyonlythebravein-flagrantiApchmadadreamellko
nieogarnietaraczej
12:19
5302 0f42
Reposted byeespoir eespoir
nieogarnietaraczej
12:18
5231 b9dc
nieogarnietaraczej
12:18
5146 a6d0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl